zondag 3 november 2013

Een talentenbank met (groot)ouders

‘Talent’ is een sleutelbegrip op Basisschool de Disselboom in het Brabantse Wintelre. Sinds enige tijd beschikt de school over een zogenaamde talentenbank. Het idee: iedere (groot)ouder heeft wel een specifiek talent. Hoe zouden de school en de leerlingen hier gebruik van kunnen maken? De talentenbank geeft een overzicht van de mogelijkheden.

De school is begonnen met het stellen van drie vragen in een formulier, gericht aan de ouders:
  • Waar ben je goed in?
  • Hoe zou je je talent in kunnen en willen zetten voor de school?
  • Wat zijn je praktische mogelijkheden, op welke momenten ben je beschikbaar?
In de communicatie benadrukte de school dat het om ‘alledaagse’ talenten gaat: een interesse, hobby, vaardigheid of beroep. ‘Talent’ gaat niet alleen over topvoetbal of podiumkunsten. De een doet aan bloemschikken, de ander bakt graag, is lid van het plaatselijke gilde of maakt natuurfilms.
De betrokken leerkracht schat steeds in hoe de betrokkenen ingezet kunnen worden en stemt dat met hen af. Een ouder kan wellicht zelfstandig een presentatie geven, terwijl de ander zich prettiger voelt als hij of zij kan helpen bij een activiteit in de klas. In alle gevallen is er sprake van een positieve ouderbetrokkenheid die verder gaat dan de traditionele bijdragen van ouders: van luizenmoeder tot lid van de medezeggenschapsraad.
De school raadpleegt de databank regelmatig, met name ook in de zogenaamde talentenweken. In die weken staat telkens één van de acht meervoudige intelligenties centraal in de vorm van bijzondere activiteiten en lessen.

Om de databank up to date te houden worden ouders (opnieuw) aangesproken bij de jaarlijkse ouderavond en via een pagina op de website van de school. Ook bij het inschrijven van nieuwe leerlingen wordt het formulier met de drie vragen voorgelegd. Bovendien kunnen omwonenden van de school zich aanmelden.

Status: in uitvoering.

In de rubriek Idee! laat Wij de School praktische voorbeelden zien van activiteiten die de betrokkenheid van ouders en de omgeving vergroten én die een positieve bijdrage leveren aan het leren op school. Een idee voor uw school? Neem contact op met Wij de School...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Als je goed om je heen kijkt, kun je zien dat de samenleving borrelt en bruist van kennis, creativiteit, ervaring én middelen. Het ligt allemaal voor het oprapen; we hoeven het alleen maar bij elkaar te brengen.
Wij de School ondersteunt scholen, ouders, leerlingen, bedrijven, gemeenten en verenigingen bij het vinden en bedenken van gezamenlijke 'op maat' oplossingen voor actuele uitdagingen. Meer over Wij de School