donderdag 5 juni 2014

‘Onderwijs gaat over de toekomst van leerlingen’


Zo’n 50 vertegenwoordigers van onderwijs, overheid en ondernemingen waren gisteren aanwezig in restaurant Keukenconfessies op Strijp S tijdens de derde Pit Stop van het Netwerken Leren in Eindhoven 2030. De avond bestond uit drie inspirerende presentaties, afgewisseld met eetmomenten en dialogen aan tafel aan de hand van actuele vragen rondom leren en onderwijs. In de laatste ronde bedachten de deelnemers een concrete actie om het leren in de stad op een hoger plan te krijgen: van woorden naar daden.

Serendipity Machine
Marcel Nicolaas van Seats2Meet demonstreerde aan het begin van de avond de Serendipity Machine, een applicatie waarop deelnemers aan een bijeenkomst op basis van hun GPS-locatie kunnen inloggen. Via trefwoorden geven ze vervolgens aan wat hun expertise is. Ook kunnen ze een vraag invoeren. De applicatie vergelijkt de gegevens met die van andere deelnemers en maakt op basis daarvan een match. Zo bevordert de applicatie toevallige, maar relevante ontmoetingen. Bij de deelnemers bleek er helaas nog de nodige koudwatervrees te zijn om met de applicatie aan de slag te gaan.

De echte wereld
Jan Moeskops van TechniekTalent.nu vertelde over de noodzaak om in het onderwijs meer te doen rond techniek, enerzijds om het groeiende tekort van straks zo’n 150.000 techneuten op te vangen, anderzijds om beter aan te sluiten bij leerlingen die belangstelling hebben voor techniek. Dat laatste gebeurt te weinig, stelde Moeskops. Hij pleitte voor intensieve samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemingen. Techniek in de klas moet verder gaan dan het gebruiken van gereedschappen en materialen uit de afvalbak van een bedrijf en de verouderde kennis van veel vakdocenten. “Onderwijs gaat niet over het verleden van de docent, maar over de toekomst van de leerlingen. Stuur leerlingen liever de echte, actuele wereld in, zoals dat nu gebeurt op Were Di in Valkenswaard. Leerlingen bouwen er een duurzame bungalow en halen de daarvoor benodigde actuele kennis op bij relevante bedrijven.” Moeskops vindt het belangrijk dat we ons meer verdiepen in de beleving en belangstelling van jongeren. Met een folder kom je er niet meer. We moeten aansluiten bij wat leerlingen belangrijk en interessant vinden.

Non-formeel leren
Nancy van Loon vertelde over de Dynamo Academy, waar jongeren van verschillende niveaus voor wie een traditionele opleiding op dit moment niet relevant is, aan de slag gaan met ‘non-formeel leren’: geen kant-en-klaar programma, maar ruimte om je op allerlei manieren te ontwikkelen. De deelnemers aan dit project gaan vooral aan de slag met allerlei activiteiten, om zo hun talenten en belangstellingen te ontdekken. Ze zoeken de kennis die ze hierbij nodig hebben zelf op of vragen ernaar in hun omgeving of via de begeleiders van het project. Ondernemersvaardigheden vormen een deel van het verhaal. Dat gaat om praktische dingen, zoals het schrijven van een factuur, maar vooral om investeren, denken in het toevoegen van waarde enzovoort. Het project gaat van start met een kleine twintig deelnemers. Er is al samenwerking met verschillende partijen, waaronder enkele ROC's. Bedrijven die kennis in willen brengen, zijn van harte welkom. (Aanvulling 10-07-2014: lees het artikel over de Dynamo Academy van Erno Mijland op Blendle)

Van woorden naar daden
Het winnende team: een portfolio-platform voor
lerenden.
Ideeën en idealen over de toekomst van leren in Eindhoven zijn er genoeg. Maar hoe kom je tot actie, producten of een eerste stap, zoals in de voorbeelden uit de presentaties? Deelnemers aan de avond gingen in groepen met die vraag aan de slag, waarna ze in een minuut hun idee mochten pitchen. Zo was er het idee om een vak ‘Ik’ in te voeren in het onderwijs, waarbij leerlingen op zoek gaan naar hun passie, geholpen door doorkijkjes in de grotemensenwereld. Die worden dan onder andere verzorgd door ondernemers. Een andere pitch ging over een uitwisselingsprogramma waarbij leraren les krijgen van ondernemers en andersom. Naast basiscursussen ‘onderwijskunde voor ondernemers’ en ‘commerciële / netwerkvaardigheden voor leraren’ bestaat het programma uit korte stages en een afstudeerproject. Wat kunnen bedrijven leren van kinderen? Veel, stelde een groep. Roep Kleine Slimme Groepjes (KSG’tjes) in het leven: kinderen die meedenken over vragen vanuit het bedrijfsleven en de overheid. Student Rick de Visser van de Technische Universiteit is bezig met een online portfolioplatform waarin kinderen hun leerervaringen kunnen vastleggen. Dit idee kreeg de hardste applaus - gemeten met een applaudometer - en won de prijs van de avond: met de groep een bijeenkomst om het idee een stap verder te krijgen in Keukenconfessies.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Als je goed om je heen kijkt, kun je zien dat de samenleving borrelt en bruist van kennis, creativiteit, ervaring én middelen. Het ligt allemaal voor het oprapen; we hoeven het alleen maar bij elkaar te brengen.
Wij de School ondersteunt scholen, ouders, leerlingen, bedrijven, gemeenten en verenigingen bij het vinden en bedenken van gezamenlijke 'op maat' oplossingen voor actuele uitdagingen. Meer over Wij de School