donderdag 17 april 2014

Netwerken floreren door wederkerigheid en diversiteit

Wat maakt dat netwerken vruchten afwerpen? Het was een van de vragen tijdens een netwerkbijeenkomst rond ‘Leren in Eindhoven 2030’ op 16 april. Zo’n 70 deelnemers uit onderwijs, zorg en bedrijfsleven troffen elkaar in de sfeervolle ambiance van het VentureLab op Strijp S.


Het netwerk Leren in Eindhoven 2030 is een initiatief van Schoolnet Eindhoven (de gezamenlijke onderwijsinstellingen en de gemeente Eindhoven) dat voortvloeit uit de begin dit jaar vastgestelde Visie en Roadmap voor het leren van de toekomst in de stad. Het netwerk is bedoeld om professionals die bezig zijn met leren bij elkaar te brengen en te komen tot activiteiten, projecten en uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën. In een reeks bijeenkomsten - Pit Stops - wordt dit netwerk opgebouwd en uitgebreid. De bijeenkomst van 16 april - voorbereid en begeleid door Wij de School - was de tweede in de reeks.

Lerende centraal
Een van de uitgangspunten in de Visie en Roadmap is dat de lerende, met diens talenten, belangstelling en leerbehoeften centraal staat. Bij Integraal Kind Centrum Mondomijn in Helmond is dat het kind van 0 tot 13. Directeur Joke Tillemans verzorgde een korte keynote waarin ze vertelde hoe die gedachte wordt vormgegeven. Dat gebeurt onder andere door vakleerkrachten in te zetten voor talentontwikkeling van kinderen. Denk hierbij aan een muziekleraar of een specialist op het gebied van bewegen en vrije tijd. Na de keynote gingen de deelnemers in groepen uiteen om na te denken over de vraag hoe een netwerk het leren in de stad kan versterken. Op flipovervellen werden de antwoorden verzameld: halen en brengen moeten in balans zijn, hoe meer diversiteit, hoe meer opbrengst en blijf niet te lang hangen in praten en plannen maken, maar kies een concreet doel en ga aan de slag.

Plofkip-onderwijs
Een andere boodschap vanuit de gesprekken luidde: laat je inspireren. Die kans kregen de deelnemers na de pauze met een drietal goede voorbeelden van hoe leren anders kan. Jos Hardeman vertelde over GoodCompanies, een webshop waarop leerlingen producten en diensten kunnen plaatsen, waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat. Bas Kamer vertelde hoe hij jongeren met autisme en app-ontwerpers bij elkaar bracht om te komen tot een app die ondersteunt bij communicatieve situaties die lastig zijn als je autisme hebt. En Dennis van den Berge vertelde hoe hij op 15-jarige leeftijd begon met ondernemen. Het onderwijs bleek hem op dit pad weinig te kunnen bieden, hij leerde vooral door doen en door gebruik te maken van zijn netwerk en de contacten die hij heeft op via sociale media. Dennis hield een vurig pleidooi om het huidige ’plofkip-onderwijs’ plaats te laten maken voor meer gepersonaliseerd onderwijs.Hubs
In het laatste blok van de avond kregen de deelnemers de gelegenheid heuse plannen te smeden: waarmee wil je aan de slag? Hier bleek dat er veel behoefte is aan ‘hubs’, compacte knooppunten van kennis, ideeën en ervaring rond een specifiek thema én met een concreet doel. Zo moet Eindhoven een ‘coding club’ krijgen waarin kinderen en jongeren kunnen leren programmeren. Er is verder behoefte om vragen zichtbaar te maken vanuit de praktijk van het sociale domein en het bedrijfsleven. Naar aanleiding daarvan kunnen organisaties samen met lerenden in en buiten het onderwijs dan in experimenten nieuwe concepten gaan uitproberen. Een van de conclusies van de avond is dat leren en ondernemerschap een combinatie met veel potentie is. Ondernemerschap staat dan voor pro-actief aan de slag met de uitdagingen die op je pad komen. Vanuit die gedachte is het netwerk gebaat bij deelname van professionals en lerenden met verschillende achtergronden. Ondernemers en onderwijsprofessionals kunnen elkaar aanvullen en van en met elkaar leren. Dat brengt de stad verder...

Diashow met beelden van de avond...


Created with Admarket's flickrSLiDR.

Op 4 juni is er een volgende bijeenkomst van het netwerk. Binnenkort kunnen belangstellenden zich hiervoor aanmelden. Op de Facebook-pagina van het netwerk kunnen zij elkaar alvast treffen. Meer informatie: www.facebook.com/leren2030

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Als je goed om je heen kijkt, kun je zien dat de samenleving borrelt en bruist van kennis, creativiteit, ervaring én middelen. Het ligt allemaal voor het oprapen; we hoeven het alleen maar bij elkaar te brengen.
Wij de School ondersteunt scholen, ouders, leerlingen, bedrijven, gemeenten en verenigingen bij het vinden en bedenken van gezamenlijke 'op maat' oplossingen voor actuele uitdagingen. Meer over Wij de School