donderdag 5 september 2013

Zonnepanelen voor de Antoniusschool in Oirschot

Energie is een belangrijke kostenpost voor scholen. Zonnepanelen installeren lijkt aantrekkelijk, maar het gaat om grote investeringen die pas na vele jaren zijn terugverdiend. In Oirschot gaat men onderzoeken of het met een slimme samenwerking met ouders (en andere bij de school betrokkenen) mogelijk is op korte termijn toch zonnepanelen op het dak te krijgen van het schoolgebouw van de Antoniusschool, waarin ook kinderopvang Korein is ondergebracht.

Het idee: ouders investeren per gezin € 200,00 die een aandeel vertegenwoordigen in het project. Er moeten 265 aandelen verkocht worden om voldoende geld in te zamelen om de plannen te realiseren. Het bedrag van € 200,00 per aandeel wordt, aangevuld met rente, terugbetaald op het moment dat de investering in de panelen is terugverdiend. De eerste aandelen zijn ondertussen gereserveerd.

Voor de school heeft het project een toegevoegde waarde voor de profilering op de thema's natuur en omgeving. De leerlingen worden daarnaast geconfronteerd met het onderwerp duurzaamheid.

Het project wordt begeleid door de energiecoöperatie O3energie.

Status: in voorbereiding, eerder op vergelijkbare wijze uitgevoerd in Amersfoort.

In de rubriek Idee! laat Wij de School praktische voorbeelden zien van activiteiten die de betrokkenheid van ouders en de omgeving vergroten én die een positieve bijdrage leveren aan het leren op school. Een idee voor uw school? Neem contact op met Wij de School...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Als je goed om je heen kijkt, kun je zien dat de samenleving borrelt en bruist van kennis, creativiteit, ervaring én middelen. Het ligt allemaal voor het oprapen; we hoeven het alleen maar bij elkaar te brengen.
Wij de School ondersteunt scholen, ouders, leerlingen, bedrijven, gemeenten en verenigingen bij het vinden en bedenken van gezamenlijke 'op maat' oplossingen voor actuele uitdagingen. Meer over Wij de School