zaterdag 29 juni 2013

Lokaal nieuws door jonge journalisten

Leerkracht Pim Staals van basisschool De Pionier in Valkenswaard zet zijn groep 8 aan het werk als team van journalisten in persbureau ‘De Pionier Koerier’. De kinderen nemen in de omgeving van de school en in de regio echte interviews af en werken deze uit in video’s en teksten. De resultaten worden gepubliceerd op een weblog, waar iedereen die daarvoor interesse heeft op kan kijken en reageren. Met dit project wordt de taalvaardigheid van de kinderen gestimuleerd; tegelijkertijd werken ze aan 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken en werken met moderne media. Zo maakte de groep in april 2012 ook een videojournaal.Volgens Pim zijn het niet alleen ouders en leerlingen die het nieuws op de website volgen. Ook andere dorpsbewoners volgen het nieuws dat de leerlingen maken.

Het idee van Pim is gemakkelijk op te pikken door andere scholen. Wellicht zou er nog een extra dimensie aan toegevoegd kunnen worden. Lokale media (lees: huis-aan-huis-kranten) hebben een behoefte aan inhoud die de band met de lezer versterkt. Dat verhoogt uiteindelijk ook de aantrekkingskracht voor adverteerders. De laatste jaren is er bij veel van deze media echter flink bezuinigd op de budgetten voor journalisten en fotografen. Voortbouwend op het idee van Pim zou je als schoolredactie een samenwerking kunnen zoeken met een lokaal medium. Voor de leerlingen is het extra leuk dat hun producten ook in druk verschijnen, het huis-aan-huis-blad krijgt regelmatig een pakketje waardevolle inhoud. Daarnaast krijgen bewoners die niet of weinig op het internet aanwezig zijn toegang tot meer nieuws over en uit hun omgeving.

Status: in uitvoering in Valkenswaard, gemakkelijk overdraagbaar en uit te breiden.

In de rubriek Idee! laat Wij de School praktische voorbeelden zien van activiteiten die de betrokkenheid van ouders en de omgeving vergroten én die een positieve bijdrage leveren aan het leren op school. Een idee voor uw school? Neem contact op met Wij de School...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Als je goed om je heen kijkt, kun je zien dat de samenleving borrelt en bruist van kennis, creativiteit, ervaring én middelen. Het ligt allemaal voor het oprapen; we hoeven het alleen maar bij elkaar te brengen.
Wij de School ondersteunt scholen, ouders, leerlingen, bedrijven, gemeenten en verenigingen bij het vinden en bedenken van gezamenlijke 'op maat' oplossingen voor actuele uitdagingen. Meer over Wij de School