vrijdag 28 juni 2013

Werkplek in de school

Het leerlingenaantal van je school loopt terug. Er komt zelfs een lokaal leeg te staan. Het gebeurt op talloze plaatsen in Nederland. Zoals in Arnhem op de Heijenoordschool. Ouders van de leerlingen kwamen met een slimme oplossing: maak van het lokaal een werkplek voor ZZP'ers, freelancers en anderen die tijdelijk een werkplek nodig hebben. Om een en ander te organiseren, richtten ze Schooldelen.nl op. Op 1 oktober 2012 ging het project van start. De ouders kunnen met een abonnement dagelijks van 08:30 uur tot 16:00 uur gebruik maken van de werkplek en van WIFI.

Schooldelen is een mooi voorbeeld van een win-win-win-oplossing. De ouders hebben een werkplek waar ze bovendien andere ouders ontmoeten (ook in de hoedanigheid van professional), de school genereert inkomsten uit een leeg lokaal en de school en de leerlingen ervaren een grotere betrokkenheid van ouders bij de school. Zo kunnen de ouders een pleinwacht lopen of een leerkracht met een ict-vraag ondersteunen.

Een van de initiatiefnemers is Lineke Los: 'Ik haal mijn kinderen niet meer op. Ze halen mij voortaan op.' En de leerlingen grappen, geciteerd in Trouw: 'Hé, een crèche voor ouders!'

Status: in uitvoering.

In de rubriek Idee! laat Wij de School praktische voorbeelden zien van activiteiten die de betrokkenheid van ouders en de omgeving vergroten én die een positieve bijdrage leveren aan het leren op school. Een idee voor uw school? Neem contact op met Wij de School...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Als je goed om je heen kijkt, kun je zien dat de samenleving borrelt en bruist van kennis, creativiteit, ervaring én middelen. Het ligt allemaal voor het oprapen; we hoeven het alleen maar bij elkaar te brengen.
Wij de School ondersteunt scholen, ouders, leerlingen, bedrijven, gemeenten en verenigingen bij het vinden en bedenken van gezamenlijke 'op maat' oplossingen voor actuele uitdagingen. Meer over Wij de School