maandag 2 september 2013

Loopbaanleren op het Heerbeeck College in Best

Leerlingen van het Heerbeeck College in Best voeren betekenisvolle én leerzame opdrachten uit voor bedrijven en organisaties. Via de webomgeving Mind Your Bizniz zoeken ze naar opdrachten en bouwen ze aan hun persoonlijke profiel. Hierin beschrijven ze hun ervaringen. 

Met deze manier van werken bouwt de school aan een waardevol netwerk, wordt leren voor de leerlingen motiverender en plukken bedrijven en organisaties de vruchten van de energie en creativiteit van jonge mensen.

V.l.n.r. Anne, Jos, Tom, Michiel, Alex, Max en Niek
met de designlampen (bron: Signaal, huisorgaan VDL,
jrg. 23, nummer 123)
Een voorbeeld: onlangs liep een groep leerlingen uit 5 VWO met Natuur en Techniek in het profiel stage bij VDL Fibertech Industries. Er liep op dat moment een project om met LED’s en een carbonfiber lamp te ontwikkelen. Vijf leerlingen zijn uitgenodigd om in een week tijd op het bedrijf kennis te maken met de materialen en de techniek. De opdracht: kom met een aantal alternatieve ontwerpen. Dit heeft VDL nieuwe input gegeven voor het project.

Nog een voorbeeld: een groep leerlingen uit 4 HAVO heeft voor een hogeschool een spel ontwikkeld. Dit wordt gebruikt bij de profielkeuzevoorlichting van de hogeschool op VO-scholen. De leerlingen hebben hun eigen ervaringen gebruikt bij het ontwikkelen van het concept. Ze kregen bovendien de gelegenheid het spel te testen bij leerlingen in het derde jaar. Hierdoor heeft de hogeschool de bevestiging dat het spel echt aansluit bij de doelgroep.

Om een en ander goed te organiseren heeft de school een bureau opgezet: het Heerbeeck Transfer Office (HTO). Dit bureau organiseert gastlessen, excursies, arbeidsoriënterende stages, inspirerende bijeenkomsten waar docenten in contact komen met de realistische contexten van hun vak en nog diverse andere activiteiten met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Het bureau faciliteit en ontzorgt en is de ingang waar bedrijven en instellingen terecht kunnen voor vragen aan de school. HTO makelt en schakelt tussen school en maatschappij.

Mandy Stoop van het HTO: "Wij vinden dat het leren maken van loopbaankeuzes een belangrijke competentie is die leerlingen met kleine vingeroefeningen moeten leren beheersen. De eerste echte loopbaankeuze komt al heel snel: de studiekeuze. Die wordt immers al tijdens de middelbare schooltijd gemaakt. Voor dat deze studiekeuze op hun pad komt moeten leerlingen al een gevoel hebben ontwikkeld voor wat er in de wereld te koop is en hoe je dat verbindt aan het maken van een goede studiekeuze. Ook de achtergrond van veranderingen in de samenleving en meer specifiek de wereld van werk speelt een belangrijke rol. Als toekomstig werkende heb je een groot netwerk nodig en een keur aan ervaringen. Daar kun je niet jong genoeg mee beginnen. Niet in de laatste plaats worden de leerlingen geholpen om te reflecteren op de maatschappelijke rol die zij voor zichzelf voor ogen hebben."

Status: in uitvoering.

In de rubriek Idee! laat Wij de School praktische voorbeelden zien van activiteiten die de betrokkenheid van ouders en de omgeving vergroten én die een positieve bijdrage leveren aan het leren op school. Een idee voor uw school? Neem contact op met Wij de School...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Als je goed om je heen kijkt, kun je zien dat de samenleving borrelt en bruist van kennis, creativiteit, ervaring én middelen. Het ligt allemaal voor het oprapen; we hoeven het alleen maar bij elkaar te brengen.
Wij de School ondersteunt scholen, ouders, leerlingen, bedrijven, gemeenten en verenigingen bij het vinden en bedenken van gezamenlijke 'op maat' oplossingen voor actuele uitdagingen. Meer over Wij de School