woensdag 24 april 2013

Slimmer samenwerken rond de school

De wereld verandert in razend tempo. Meer dan ooit hebben we elkaar nodig. Tegelijkertijd: we kunnen elkaar gemakkelijker dan ooit vinden. Wie durft te vragen en durft te delen heeft de halve wereld. Maar hoe pak je dat aan, als school, als leerkracht? Ons antwoord: ontwikkel de school tot het kloppende hart van de lokale gemeenschap.

‘It takes a village to raise a child’

Wij de School is een initiatief van een aantal gedreven ondernemers in social innovation in Zuidoost-Brabant, de regio die uitblinkt in coöperatieve samenwerking, creativiteit en innovatief ondernemerschap. Wij zien de school als hét ideale knooppunt om lokale en regionale verbinding tot stand te brengen met waardevolle opbrengsten voor alle betrokkenen. Door kennis, creativiteit, ervaring én middelen te delen binnen netwerken rondom de school, met diverse generaties en doelgroepen, ontstaan nieuwe kansen voor lokale gemeenschappen. Zoals: het ontzorgen van leraren, samen werken aan eigentijds onderwijs, maar ook gezamenlijk werken aan de opvoeding en ontwikkeling van jonge mensen en aan respect tussen de generaties. Of: beter gebruik maken van het talent en de creativiteit van jongeren. En nee, het gaat niet alleen om mooie woorden en idealen. Zo weten we ondertussen dat een hoge mate van ouderbetrokkenheid bijdraagt aan de leerresultaten van leerlingen. Voor ons is het allerbelangrijkste: een bijdrage leveren aan meer plezier in leren en school voor leerlingen én leraren.

Leren van en met elkaar!

De school als hart van de community: connecting the dots!
Onze missie is om thuis, scholen, bedrijven, gemeenten en verenigingen én kinderen, jongeren en (jonge) professionals, via school te verbinden. Onderwijs en opvoeding zijn immers een gedeelde verantwoordelijkheid van school, maar ook van leerlingen, ouders, organisaties, verenigingen en overheid. Dit ondersteunen we met online platforms, offline events en onderzoek. We verbinden kennis, talent en ervaring uit het sociale netwerk van de school met het onderwijsprogramma, zodat we van en met elkaar kunnen leren. We spreken de taal van zowel ondernemers als van het onderwijs. We zetten dat én onze netwerkvaardigheden graag in voor de school, de leraar en de lokale gemeenschap!

Alle kennis ligt op straat

De leerkracht als regisseur, de community als supporter
Werken aan vernieuwing, voldoen aan de hogere eisen van de samenleving: scholen en leraren worden momenteel zwaar bevraagd. Als de leraar wat vaker durft los te laten en de rol van regisseur op kan pakken, kan er met ondersteuning vanuit het netwerk van de school zo veel meer. Zowel leerlingen als het netwerk worden dan immers uitgedaagd op het delen van kennis, talenten, ervaringen en middelen. Het leraarschap omvat meer dan het overdragen van kennis, zeker in deze tijd. Een leraar ziet wat een kind nodig heeft en kan dat vervolgens faciliteren. En nee, dat hoeft de leraar niet allemaal zelf te doen. Uiteraard moet hij/zij wel het overzicht houden en de regie voeren voor zover het leren betreft. Hoe er dat in de praktijk uitziet? Wij de School verzamelt en deelt inspirerende voorbeelden en ideeën. Maak er gebruik van!

Onze uitgangspunten

Als het gaat om samenwerking rond de school werken we vanuit drie uitgangspunten:
  • De oplossing van een vraagstuk leidt tot zichtbare opbrengsten voor alle betrokken partijen.
  • De leerling krijgt nieuwe mogelijkheden om talenten en passies te ontdekken, ook buiten het schoolgebouw, door middel van betekenisvol en eigentijds onderwijs. 
  • De samenwerking bespaart tijd en energie omdat we gebruik maken van elkaars kennis en middelen én van slimme ict-oplossingen. Ook bestaande gelden anders besteden (reallocatie) biedt vaak mogelijkheden.
Ons aanbod
Neem contact op voor een nadere kennismaking met ons aanbod en onze manier van werken.

Wij de School is:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Als je goed om je heen kijkt, kun je zien dat de samenleving borrelt en bruist van kennis, creativiteit, ervaring én middelen. Het ligt allemaal voor het oprapen; we hoeven het alleen maar bij elkaar te brengen.
Wij de School ondersteunt scholen, ouders, leerlingen, bedrijven, gemeenten en verenigingen bij het vinden en bedenken van gezamenlijke 'op maat' oplossingen voor actuele uitdagingen. Meer over Wij de School