donderdag 6 juni 2013

Schooltuinen voor OBS De Pionier in WormerveerOpenbare basisschool De Pionier vindt dat stadskinderen de kans moeten krijgen om hun eigen bloemen, planten en groenten te kweken. Om deze droom te verwezenlijken sloot de school aan bij 'Voor je Buurt' dat initiatieven ondersteunt met crowdfunding en -sourcing, ofwel het verzamelen van geld en tijd vanuit burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Op de webpagina van het project schrijven de initiatiefnemers: 'De groenten die we samen gaan verbouwen, zullen we met buurtrecepten verwerken tot heerlijke gerechten en opeten met de donateurs en vrijwilligers. Ook gaan we een receptenboekje maken met droogbloemen en kruiden. Zo kunnen alle buurtbewoners genieten van de schooltuin!'

De school heeft al bijna € 8000 ingezameld dat onder andere besteed zal gaan worden aan tuingereedschap en zaden. De gemeente draagt bij door de benodigde grond in bruikleen te geven. Leerlingen van de opleiding Bouw & Design van het Martinuscollege in Grootebroek willen meehelpen met het inrichten van de tuin. Ze maken bijvoorbeeld alle moestuinbakken op verschillende hoogtes.

Status: in uitvoering.

In de rubriek Idee! laat Wij de School praktische voorbeelden zien van activiteiten die de betrokkenheid van ouders en de omgeving vergroten én die een positieve bijdrage leveren aan het leren op school. Een idee voor uw school? Neem contact op met Wij de School...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Als je goed om je heen kijkt, kun je zien dat de samenleving borrelt en bruist van kennis, creativiteit, ervaring én middelen. Het ligt allemaal voor het oprapen; we hoeven het alleen maar bij elkaar te brengen.
Wij de School ondersteunt scholen, ouders, leerlingen, bedrijven, gemeenten en verenigingen bij het vinden en bedenken van gezamenlijke 'op maat' oplossingen voor actuele uitdagingen. Meer over Wij de School