zaterdag 22 juni 2013

5 redenen voor bedrijven om meer samen te werken met scholen

Een school is er voor onderwijs. Een bedrijf om producten en diensten te leveren. Een school wordt voornamelijk bevolkt door kinderen en jongeren. Een bedrijf door volwassen werknemers. Twee werelden. Steeds vaker vinden ze elkaar. Ze kunnen immers veel aan elkaar hebben en zo Samen Ondernemend Leren.

Als we met bedrijven en organisaties over die gedachte praten, komt al snel de vraag op tafel: 'What's in it for us?' Wij hebben hierop vijf antwoorden...

  1. Een bijdrage leveren aan onderwijs levert goede PR op. Leerlingen hebben ouders aan wie ze graag vertellen over uw bedrijf als ze er iets bijzonders hebben gedaan tijdens schooltijd. Door samen te werken met een school kan een bedrijf bovendien de profilering op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap 'vullen'.
  2. Door jonge mensen kennis te laten maken met de branche, levert een bedrijf een positieve bijdrage aan de beeldvorming over de branche. Veel sectoren hebben te kampen met een negatieve pers of verouderde beelden bij het publiek. Daar kun je op verschillende manieren iets aan doen. Samenwerken met scholen is er een van.
  3. Leerlingen zijn de werknemers van morgen. Je kunt ze nu al interesseren voor je bedrijf of je branche. Daar pluk je later de vruchten van. Waarbij we natuurlijk beseffen dat dit geen 'quick win' is.
  4. Een van onze motto's is: 'It takes a village to raise a child.' Opvoeding is iets van ons allemaal. Als leerlingen zien welke houding wordt gewaardeerd in een bedrijf (op tijd komen, een positieve bijdrage geven, zorgvuldig werken), is dat een waardevolle bijdrage aan de opvoeding. En positief opgevoede jonge mensen zijn de positief ingestelde werknemers van morgen.
  5. Kinderen en jongeren kunnen daadwerkelijk een waardevolle bijdrage leveren aan vraagstukken van het bedrijf. Ze brengen creativiteit mee, een frisse blik en vervallen minder snel in sociaal wenselijke antwoorden op uw vragen. Jongeren zijn bovendien vaak mediavaardig. Zo kennen we het voorbeeld van leerlingen die voor bedrijf een videofilmpje maken.

Zelf als ondernemer goede ervaringen met het samenwerken met scholen? We horen graag uw goede voorbeelden!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Als je goed om je heen kijkt, kun je zien dat de samenleving borrelt en bruist van kennis, creativiteit, ervaring én middelen. Het ligt allemaal voor het oprapen; we hoeven het alleen maar bij elkaar te brengen.
Wij de School ondersteunt scholen, ouders, leerlingen, bedrijven, gemeenten en verenigingen bij het vinden en bedenken van gezamenlijke 'op maat' oplossingen voor actuele uitdagingen. Meer over Wij de School